Byggdagen 2017

Tirsdag 28.mars besøker avgangsklassen i bygg og anlegg på Borgund vgs, Ørsta vgs og Romsdal vgs Fagskolen i Ålesund. Elevene fra de videregående skolene får en spennende dag hvor de sammen med våre egne førsteårs studenter tester ut teknisk utstyr som en ingeniør i bygg og anlegg bruker i sitt arbeid og hvor de sammen med studentene skal løse noen praktiske oppgaver.


Lærene fra Fagskolen og de videregående skolene, våre egne avgangsstudenter fra bygg og anlegg og avgangsstudenter fra NTNU møtes i auditoriet hvor ulike forelesere skal foredra om tema kulturminne og landskapsvern og utfordringer dette stiller til bygg- og anleggsbransjen.

Itslearning logo