Studentintervju Oldeide

Vurderer du å søke fagskole?  Vi undersøker hva våre tidligere studenter gjør i dag.

Roy Gustav Oldeide - Bygg

Studietiden min ved fagskolen i Ålesund har vært lærerik. Selv om det til tider var veldig mye på en gang med innleveringer i både det ene og det andre faget så forstod en i ettertid at det var en god øvelse til når en skulle ut i arbeidslivet igjen. Å begynne på skole igjen etter 12 år var en utfordring det også.


Jeg valgte å gå på fagskolen fordi det var en studie tilrettelagt for påbygging av kompetansen som jeg hadde etter 12 år i byggebransjen.

Jeg ville også få mer innsikt i prosjekteringen av ett bygg, hvordan ett prosjekt styres og i det hele tatt, «puslespillet» som skal på plass før spaden stikkes i jorda.

IntervjuBygg

Det faget jeg likte mest var prosjektstyring. Som nevnt over var det det jeg var mest interessert i. Alle fagene hadde deler som var mer givende enn andre, men en økt innsikt fikk jeg i alle fag.

I dag jobber jeg som prosjektleder for Herøy kommune sin eiendomsavdeling. Jeg ble tilsatt i August, så jobben så langt har vært mye å sette seg inn i, å lære de forskjellige arbeidsoppgavene, men jeg har også noen prosjekter jeg følger opp. I jobben skal jeg utarbeide konkurransegrunnlag, lede befaringer, hente inn anbud, følge opp prosjektenes fremdrift osv. Jobben er veldig givendes, allsidig og utfordrende. En kan vel ikke få det bedre?

Itslearning logo