Bachelor i Maritime Management

Prosjektet MARKOM2020 har som overordnet mål økt kvalitet i maritim profesjonsutdanning fra fagskole til Ph.D. Via prosjektet er det utarbeidet en nasjonal overgangsordning fra maritim teknisk fagskole til bachelor i form av ett felles helhetlig og næringslivstilpasset bachelorprogram for kandidater med maritim teknisk fagskole fordypning dekksoffiser og fordypning maskinoffiser. Programmet har tittelen bachelor i Maritime Management, og en pilot starter opp høsten 2019.

Programmet lyses ut ved Høgskulen på Vestlandet. Programmet gis imidlertid i samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet, NTNU, Universitetet i Sørøst-Norge og UiT Norges arktiske universitet, og skal rekruttere kandidater fra fagskoler i hele landet.

Programmet er nettbasert med samlinger og tilbys på deltid (50 %). Basert på læringsutbyttebeskrivelser knyttet til STCW-regelverket gis inntil 60 studiepoeng fritak. Med 50 % studieprogresjon betyr det at de resterende 120 studiepoengene tas over 4 år. Samlingene er fordelt på de fire institusjonene som samarbeider om programmet. Studentene må selv dekke kostnader for reise og livsopphold i forbindelse med samlingene.

For info om programmet og søknad se https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2019h/bamm/. Her står det også oppført kontaktpersoner for programmet.

Legger også ved lenke til en pressemelding KD sendte ut før jul: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oppstart-av-ny-maritim-utdanning/id2622837/.

Itslearning logo