Samarbeid mellom Fagskolen i Ålesund og det lokale eltilsynet (DLE) i Mørenett

DLE-ingeniør i Mørenett, Johan Veddegjerde forteller at Mørenett er en nytenkende og fremoverlent organisasjon og da faller det seg naturlig å søke samarbeidsprosjekter med studentmiljøet i Ålesund.

Det lokale eltilsyn (DLE) skal som en del av instruksen sin formidle forebyggende informasjon for å bidra til økt elsikkerhet ved å blant annet å tilby undervisning til mellomtrinnet og ungdomstrinnet ved alle skoler innenfor netteiers forsyningsområde. Det er dette arbeidet studentene ved fagskolen i Ålesund ble oppfordret til å melde sin interesse for - tanken er at studentene i fellesskap med DLE kan være en inspirator for å oppnå økt fokus på å unngå feil bruk av elektrisk utstyr og elektriske anlegg.

Gjennom denne ordningen vil studentene få relevant arbeidserfaring og samtidig bli kjent med Mørenett som organisasjon.

Studentene vil få mulighet til å være med å forme undervisningen og for eksempel vurdere behovet for å ta i bruk VR-briller og andre digitale hjelpemidler.

Som en del av undervisningen skal det gjennomføres en quiz, der klassen som vinner får en sjekk på 15 000,-, ansvaret for å overraske klassen som vant med denne sjekken er en del av engasjementet til studentene.

For 2020/2021 er det Caroline Ramset og Marie Weitzenbürger, studenter ved Fagskolen i Ålesund, som ble tilbudt engasjementet. Vi er svært fornøyde med den allsidige bakgrunnen til Caroline og Marie og tror at de vil gjøre en svært god jobb med å inspirere og bevisst-gjøre ungdommen om farene knyttet til feil bruk av elektriske utstyr, sier Johan Veddegjerde.

Mørenett setter pris på at Fagskolen i Ålesund er fleksible ved å tilrettelegge slik at studentene får mulighet til å bidra inn i denne prosjektet, samtidig ønsker DLE i Mørenett å kunne være en faglig sparringspartner inn mot fagskolen.

Itslearning logo