Studentombud

Alle studenter i fagskolen skal ha tilgang til et studentombud

Studentombudet skal gi fagskolestudenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon. Studentombudet har taushetsplikt, og er ment som et lavterskeltilbud til studentene.

Formålet med studentombudets arbeid er i all hovedsak å bidra til at studentenes rettigheter og plikter ivaretas av fagskolen på en best mulig måte. Tove Regine Stranden er studentombud for fagskolene i Møre og Romsdal.

Ønsker du å ta kontakt med studentombudet, kan du sende en e-post til studentombud @ mrfylke.no eller ta kontakt på telefon 993 01 56

Itslearning logo