Fagskolen i Ålesund stenger skolen for studenter fra den 13. mars

Fagskolen i Ålesund stenger skolen for alle studenter fra og med 13. mars for å bidra til å redusere spredningen av koronavirus. Fysisk undervisning erstattes med digitale læringsplattformer.

Skolen følger i utgangspunktet den oppsatte timeplanen, men endringer kan forekomme. Informasjon om organisering av undervisning i de ulike klassene vil bli gitt av avdelingsledere, fagansvarlige og lærere.
Studenter har forbud mot å oppholde seg i skolens lokaler fra og med 13. mars. Dersom noen ikke har tilgang til nett hjemmefra, må rektor kontaktes for å gjøre avtale om å få oppholde seg i skolens lokaler midlertidig.
Det er ikke satt noen bestemt dato for normal drift. Skolen holder derfor stengt for studenter inntil videre. Studenter er bedt om å følge med på It's Learning, telefon og e-post for nærmere informasjon.

Les også på informasjon fra NOKU på denne siden https://www.nokut.no/nyheter/viktig-informasjon-for-fagskolestudenter-og-fagskoler/

 

Itslearning logo