Nytt studieår

Velkommen til et nytt studieår!

Fagskolebygget vest

 

Oppdaterte boklister kommer senere. Vent med bokinnkjøp til etter studiestart.

1.års studenter:

Skolen starter 17. august 2020 kl.09.00.

Oppmøte første skoledag utenfor hovedinngangen, der vil dere bli møtt av klassestyrer.

2.års studenter:

Oppmøte kl. 10.00 i følgende klasserom:

  • D1A (tidligere D4A) rom 232
  • D1B (tidligere D4B) rom 214
  • SKD1 (tidligere SKD4) rom 236
  • Elektro rom 127
  • Bygg rom 135
  • Anlegg rom 233
  • Maskinteknikk rom 222

 

Itslearning logo