FEIDE-bruker

FEIDE er Møre og Romsdal Fylkeskommune sin elektroniske identitetsforvaltning.

Det er dette brukernavnet og passordet du skal bruke for å logge deg inn på de ulike systemer og nettverket (mrfylke-sikker) her på skolen. Dersom du er ny på skolen, må du aktivere din FEIDE-bruker.

Du kan fritt aktivere og administrere din FEIDE-bruker på nettsiden https://brukerid.mrfylke.no

brukerID

Godt å vite:

 • Første gangen du aktiverer deg må du ha elevnummer. Dette deles ut av administrasjonen på skolen, gjerne i løpet av første skoleuke.
 • Ved førstegangs aktivering vil du oppleve at ikke alle systemer er oppdatert helt enda, dette skjer først 100% til neste dag.
 • Vær påpasselig med å kontrollere din epost adresse og ditt telefonnummer.
 • Dersom du trenger å endre ditt passord i systemet må du ha mobiltelefonen din tilgjengelig, da du får tilsendt et engangspassord til det telefonnummeret du har oppgitt.
 • Får du feilmelding ved endring av passord, er det viktig at du passer på følgende :
 • Bruk mellom 8 og 16 tegn i passordet ditt.

Lag en kombinasjon blant følgende tegn (Store og små bokstaver, tall og fremmedtegn minimum til sammen 4 av disse variasjonene):

 • A-Z
 • a-z
 • 0-9
 • ! @ # $ % ^ & * - _ + = [ ] { } | \ : ‘ , . ? / ' ~ “ < > ( ) ;
 • No UNICODE

Passordet kan ikke inneholde brukernavn eller epostadresse.

Itslearning logo