Fagskolekonferansen 2014

Oppsummering av konferanse om Fagskolen i Ålesund mandag 22.september kl. 09.00 – kl.11.00

Vil vi ha en fagskole i framtida?
Hvordan kan Fagskolen i enda større grad møte den lokale næringens behov for kompetanse?

 

Fagskolen i Ålesund med 270 studenter og 30 tilsatte utdanner ingeniører, styrmenn og maskinister og 85% av våre studenter kommer fra Møre og Romsdal. Studentene har flere års arbeidserfaring fra bedrifter og rederi før de tar steget fra matros, motormann eller fagarbeider til styrmann, maskinist eller ingeniør. 

 

Fagskolen er som fylkeseid skole finansiert over offentlige budsjett, men vi har i mange år vært underfinansiert i forhold til hva det koster å utdanne styrmenn, maskinister og ingeniører.

  • Hvilken vei vil vi at fagskoleutdanningen skal ta i årene framover?
  • Hvilken plass har Fagskolene i Møre og Romsdal fylkeskommune sin skolebruksplan?
  • Hvordan skal vi finansiere fagskoleutdanningen?
  • Hvilke plass har fagskoleutdanningen i den maritime klynge, og hvordan kan Fagskolen i enda større grad møte klyngen sine behov?
  • En betydelig del av dekks- og maskinoffiserene som går til rederiene i Møre og Romsdal, kommer fra Fagskolen. Har utdanningen gode nok vilkår?

 

Dette er noen av spørsmålene vi belyser på konferansen.

Vel møtt mandag 22.september fra 09.00 til 11.00

 

Påmelding til Arve Hoel på mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Oppsummert

Det som gikk igjen i de fleste innlegg og kommentarer var fagskolens viktige rolle i næringen når det gjelder å rekruttere til lederverv, formannsjobber og ingeniørbehov. Det ble også satt fingeren på det faktum at maskinistutdanningen sliter med gammelt utstyr. Det ble trekt frem en motor på Volsdalsberga fra 1960-årene som ikke er representativ for dagens motorer. Erfaringsbasert kunnskap er viktig! Det er for lite realfag og tekniske fag i de videregående skolene. Teori og praksis må gå mer hånd-i-hånd i de yrkesrettede videregående skolene. Flere i næringen kan tenke seg å bidra med oppdatert utstyr, men skolen har ikke noe egnet sted å plassere større ting i dag. Skolen håper at NMK II snart kommer igang. Det ble også pekt på at det var ingen som representerte fylkespolitikerne som kunne komme, heller ikke fra skoleeier var det noen som kunne møte. Det kan være at det ble for kort tidsfrist og at møteboken allerede var fullbooket. Det ble også trekt frem en tanke om at faglærere måtte få en mulighet til hospitering ute på bedrift for å bli oppdatert til dagens tekniske verden. Vi må også være mer synlig i yrkes-/skolebildet. For mange kjenner ikke til den tekniske fagskolen som et reelt alternativ til høyskolen.

 

Se forøvrig faceboksiden til Fagskolen i Ålesund for bilder:https://www.facebook.com/Fagskolen.aalesund?ref=stream

Itslearning logo