Besøk av sjøfartsdirektoratet

Anne-Marie Myklebust fra Sjøfartdirektoratet foreleste for fagskolestudentene om Sjøfartsdirektoratets rolle og oppgaver. Hun kom inn på ulike typer regelverk som Sjøfartsdirektoratet forvalter og ikke minst om ISM – koden og sikkerhetssystem.
Fagskolestudentene går ut i stillinger som styrmenn og maskinister etter endt fagskole, og de må forholde seg til Sjøfartsdirektoratet som kontrollorgan for all skipsfart. De møter inspektører fra direktoratet, og både styrmenn og maskinister må ha god kunnskap om aktuelle regelverk.
Fagskolen har derfor funnet det både fornuftig og nødvendig at Sjøfatsdirektoratet selv får informere om sin rolle og ikke minst hvilke regler og sikkerhetssystem studentene må ha kunnskap om som styrmenn og maskinister.
Anne – Marie Myklebust foreleste i løpet av dagen for alle avgangsstudentene på maskinist- og navigasjonsstudiet, og på bildet ser vi Anne- Marie foran en av gruppene som hun møtte.
 

Itslearning logo