Om skolen

Vi er lokalisert ved Nørvasundet i Ålesund og er nærmeste nabo til NTNU i Ålesund og NMK (Norsk Maritimt Kompetansesenter). Skolen flyttet inn i nye og tidsmessige lokaler vinteren 2007. Teknisk fagskole er en selvstendig utdanning som bygger på videregående opplæring (fagbrev) og etter endt utdanning kvalifiserer til redusert studietid ved opptak ved de fleste høgskoler. Skoleslaget ligger under lov om fagskoleutdanning.

Som student vil du oppleve en tidsmessig skole med moderne undervisningsrom og grupperom. Det er også trådløs dekning over hele skolen, noe som gjør det enkelt å benytte den bærbare maskinen. Som student her på skolen vi du også kunne benytte kantine og bibliotek på NTNU.

I tillegg kjøres det kortvarige kurs.

 

Fagskolen i Ålesund er godkjent i NOKUT etter de gjeldende regler.
Fra juni 2003 var den nye loven om fagskoleutdanning på plass. I løpet av en overgangsperiode på 3 år må alle fagskoler ha fått godkjent sine utdanninger i NOKUT. Disse må basere seg på nye planer for utdanningene. Siden fagskoleutdanning kan være fra 6 måneder til 2 år, er det viktig å få med at den tekniske fagskolen er på 2 år. Alle våre tilbud er derfor på 2 år. De gamle læreplanene var basert på samme lest som i videregående, og inneholdt generell studiekompetanse.
Etter ny lov er fagskolene plassert under høyere utdanning og er en alternativ tertiærutdanning. Godkjenning og planene for utdanningen er bygd opp på samme måten som for høyskoler og universiteter med unntatt av at det ikke kreves forskning.

 

 

Itslearning logo