Historikk

Her er skolens historie kort fortalt frem til dagens skole.

Fagskolen i Ålesund

Fagskolen i Ålesund er det nye navnet gjeldende fra 13. mars 2008. Ålesund maritime og tekniske fagskole var navnet på den sammenslåtte skolen fra 01.08.2004 og utgjør tidligere Ålesund maritime skole og Møre og Romsdal tekniske fagskole.

Ålesund maritime skole

Maritim og fiskeriutdanning i Ålesund har lange tradisjoner. Vi kan vise helt tilbake til 1877 hvor det i privat regi ble gjennomført opplæring i føring av fartøy og behandling av fiskeredskaper.

I 1907 ble Navigasjonsskole for fiskere satt i gang i kommunal regi. Dette var opptakten til at Ålesund Maskinistskole ble en realitet i 1916, og Ålesund sjømannsskole, senere Ålesund Navigasjonsskole fra 1918.

I begynnelsen av 70-årene ble maskinistskolen og navigasjonsskolen samlet i det nye skolebygget på Volsdalsberga under navnet Ålesund maritime skole.

Ålesund maritime skole var en av de første skolene i landet som utdannet maskinister og styrmenn under samme tak.

I 1988 ble høgskoleutdanningen etablert, Møre og Romsdal fiskeriteknisk høgskole. Lærerne til høgskoleutdanningen kom fra lærerkollegiet ved Ålesund maritime skole. Begge skolene hadde tilhold på Volsdalsberga og benyttet felles laboratorier og tildels felles lærerkrefter.

I 1998 ble den maritime utdanningen omlagt til maritim teknisk fagskole, og gir det teoretiske grunnlaget til maritime toppsertifikater og generell studiekompetanse.

Høsten 1999 flyttet høgskolen ut av lokalene på Volsdalsberga, og vi disponerer all bygningsmasse selv. Høgskoleutdanningen flyttet til eget skolebygg.

Ålesund maritime skole har tilbud innen maritime og fiskerifaglig utdanning både på fagskolenivå og i videregående opplæring


Møre og Romsdal tekniske fagskole

Tidligere Møre og Romsdal tekniske fagskole er en ren teknisk fagskole med landbaserte studietilbud.

Fagskolen startet opp i august 1968 med anleggslinje og maskinlinje. De første årene holdt skolen til på Ålesund yrkesskole på Nørve, men fra årsskiftet 1971/72 ble skolen en del av teknisk skole i Fogdegården under navnen Møre og Romsdal tekniske skoler.

Høsten 1982 fikk skolen egen administrasjon og i løpet av 1980-årene ble skoletilbudet utvidet til også å omfatte elektrolinje og husbyggingslinje.

Itslearning logo