Viktig studentinformasjon

Praktiske opplysninger

Stipendordninger

Det finnes legater/organisasjoner hvor en kan søke om økonomisk bidrag for å ta utdanning på fagskolen. Sjekk spesielt Legathåndboken som kan lånes/leses på Biblioteket, det finnes også en grov oversikt på nettsiden til legathåndboken

Er du organisert, kan egen organisasjon ha stipendordninger for utdanning. generelt bør en sjekke på Internett om hva som finnes av økonomisk støtte når det gjelder utdanning på teknisk fagskole. ikke la slike muligheter stå uprøvd.

Parkering

Det er ikke tillatt å parkere på skolens område. Det er avsatt parkering for studenter på parkeringsplass øst for NMK. Studenter får eget parkeringskort for å aktivere bommer

Statens lånekasse

Alle studenter er berettiget til å søke studielån i Statens Lånekasse.

Nasjonalt godkjente læreplaner

Våre læreplaner finnes her:NUTF-godkjente planer

Studieretning elektro og TIP

Ved studieretning elektro med fordypning elkraft og automasjon, samt TIP med fordyning maskinteknikk, gjennomføres en komprimert 4 dager undervisningsuke. Den 5. dagen kan da benyttes i bedriften med oppgaver som er relevant som fagskoleingeniør.

Inntakskriterie - Fagbrev

Det er mange ulike fagbrev som kan kvalifisere til de ulike utdanningene. om vi ser på elkraft er det typisk fagbrev som elektriker lavspenning/høyspenning eller automatiker. Det viktigste kriteriet er at fagbrevet er relevant for utdanningen, noe vi vil kunne vurdere om en er i tvil.

Kriterier for å kvalifisere seg til opptak kan illustreres slik:

Opptakskriterier 681x3681

Itslearning logo