Biblioteket

BIBLIOTEKET

 

Vi har biblioteket sammen med NTNU Ålesund.

I biblioteket kan du: 

- Aktivt søke etter tilleggsinformasjon til forskjellig læringsarbeid, enten du arbeider med foredrag, gruppe- eller individuelle oppgaver, stiler eller prosjektarbeid. Om du kommer alene eller sammen med klasssen/grupper i timene.

- Slå opp i leksika, ordbøker, atlas m.m.

- Søke i diverse databaser via internett

- Lese aviser og tidsskrifter

- Arbeide med oppgaver på PC eller gjøre lekser

- Låne bøker m.m. hjem.(UTLÅN I SKRANKEN)

Link til biblioteket: Biblioteket NTNU Ålesund

Vi satser på å være et aktivt lærested i skoletiden.

Har du problemer med å finne den informasjonen du søker, så er det bare å spørre oss på biblioteket om søkehjelp.

Søk i bibliotekets database

Itslearning logo