Studietilbud

På denne siden vil du finne relevant informasjon som student her på skolen.

Bærbar PC

Alle studenter må bruke egen bærbar PC i undervisningen, les mer her.

Praktiske opplysninger

Her finner du siste søknadshefte med relevant informasjon om hva fagskolene kan tilby. Klikk·her.

Studenthåndbøker

Parkering

Det er ikke tillatt å parkere på skolens område. Det er avsatt parkering for studenter på parkeringsplass øst for NMK. Studenter får eget parkeringskort for å aktivere bommer.

Statens lånekasse

Alle studenter er berettiget til å søke studielån i Statens Lånekasse: www.lanekassen.no

Nasjonalt godkjente læreplaner

Våre læreplaner er nasjonale og vil finnes her: NUTF-godkjente planer

Opplæringstilbudet ved Fagskolen i Ålesund

Fagskolen i Ålesund er godkjent i NOKUT etter de gjeldende regler. Det skal sørge for at kvaliteten i undervisningen vil være i fokus under hele studiet.

Ved studieretning elektro (FTE01H og FTE03H) og TIP (FTT04H) gjennomføres en komprimert 4 dagers undervisningsuke. Den 5. dagen kan da benyttes i bedriften med oppgaver som er relevant som fagskoleingeniør.

Opptakskriterier - Fagbrev

Det er mange ulike fagbrev som kan kvalifisere til de ulike utdanningene. Om vi ser på elkraft er det typisk fagbrev som elektriker lavspenning/høyspenning eller automatiker. Det viktigste kriteriet er at fagbrevet er relevant for utdanningen, noe vi vil kunne vurdere om en er i tvil.

Kriteriene for å kvalifisere seg til opptak til fagskolen kan illustreres her:

Opptakskriterier 681x368

Historikk

Fra juni 2003 var den nye loven om fagskoleutdanning på plass. I løpet av en overgangsperiode på 3 år må alle fagskoler ha fått godkjent sine utdanninger i NOKUT. Disse må basere seg på nye planer for utdanningene. Siden fagskoleutdanning kan være fra 6 måneder til 2 år, er det viktig å få med at den tekniske fagskolen er på 2 år. Alle våre tilbud er derfor på 2 år. De gamle læreplanene var basert på samme lest som i videregående, og inneholdt generell studiekompetanse.

Etter ny lov er fagskolene plassert under høyere utdanning og er en alternativ tertiærutdanning.

Itslearning logo