Dekksoffiserutdanning - Nautisk (FTM01H)

Jobbmuligheter

Dette er et studie for de som ønsker å ta utdanning som navigatør eller skipsfører i handels eller fiskeflåten. Utsiktene til sikker jobb og høy inntekt, gjerne i et internasjonalt miljø, er stor.
Arbeidsplassene er svært spesialisert med mange nisjer å velge i. Ønsker du å bli kaptein på et cruiseskip og seile i tropiske farvann, eller har du ambisjoner om å slåss mot elementene vinterstid i nordsjøbassenget om bord i et avansert offshorefartøy. Kanskje har du ambisjoner om å bli fiskeskipper med de utfordringer og spenninger dette yrket innebærer.

Hva lærer man på studiet

Nautikkstudiet gir grundig innføring i navigering og behandling av skipet under alle forhold. Navigatøren må også ha grundig kjennskap til skipets trim, stabilitet og krefter som skroget utsettes for under varierende forhold i henhold til vær og vind. Som kaptein må en også ha god kjennskap til lovverket som regulerer skipsfarten. Kapteinen skal ha kontroll med skipetes drift og omsorg for personer om bord.

Oppbygging og gjennomføring

Studiet er i utgangspunktet to-årig og bygger på videregående fagopplæring og fagbrev fisker eller matros, og fører da frem til teoretisk grunnlag for å løse Dekksoffiser sertifikat kl 1.
Det første sertifikatet man kan løse er Dekksoffiser klasse 3 (DO3), og deretter man løse høyere sertifikat når man opparbeider seg fartstid. For å kunne løse sertifikat kreves det også GMDSS, IMO80 og medisinsk behandling STCW tab A-VI/4-2.· Disse emnene inngår i utdanningen.

Studentene må disponere egen pc under skolegang

Fra høsten 2020 starter skolen med en helt ny studieplan som publiseres her til våren 2020.

Har du spørsmål du gjerne vil ha svar på er det bare å ringe skolen og be om å få snakke med avdelingsleder maritim.

 

Itslearning logo