Maskinoffiserutdanning - Skipsteknisk (FTM02H)

HVORFOR VELGE DETTE STUDIET

Dette er studiet for de som ønsker å ta utdanning som Maskinoffiser / Maskinsjef i handelsflåten eller fiskeflåten. Utsiktene til sikker jobb og høy inntekt, gjerne i et internasjonalt miljø, er uten tvil til stede.

Jobben er etter hvert også blitt svært spesialisert, med mange nisjer å velge i. Ønsker du å bli Maskinsjef på et Cruiseskip og seile på tropiske farvann, eller har du ambisjoner om å slåss mot elementene vinterstid i nordsjøbassenget om bord i et avansert offshore fartøy, flytende borerigg eller på et hypereffektivt fiskefartøy. Det er i alle fall et yrke med store og spennende utfordringer.

HVA LÆRER DU PÅ DETTE STUDIET

Skipsteknisk drift gir deg grundig teknisk innføring i skipsmaskineri i alle størrelser, samt behandling og vedlikehold av dette maskineriet. Maskinoffiseren må også ha kjennskap til skipets trim, stabilitet og de krefter som skipets maskineri og skrog utsettes for under varierende forhold i henhold til vær og vind.· Som Maskinsjef må en også ha god kjennskap til lovverket som regulerer skipsfarten, for å ha kontroll med skipets tekniske drift og omsorg for personer om bord.

OPPBYGGING OG GJENNOMFØRING

Studiet er i utgangspunktet toårig og bygger på videregående fagopplæring og fagbrev som Motormann. Dette fører da frem til teoretisk grunnlag for å løse Maskinoffiser sertifikat kl.1.

Men det er mulig å avbryte utdanningen etter avlagt eksamen i henhold til Mo kl. 4, for så å fortsette andre året av utdanningen på et senere tidspunkt.· (1 – 2 år).· For å løse sertifikat Mo kl. 4 kreves det IMO80 i tillegg. Dette inngår i utdanningen.

Studentene må disponere egen pc under skolegang.

EMNER SOM INNGÅR

Til Eksamen skal studentene opp i 4 hovedemner:

Funksjon 1 Skipets fremdriftssystemer, inneholder fagområder som Motor, Damp, Hjelpesystemer, Termodynamikk, Mekanikk og Simulatortrening. Laborering på tungt Skipsmaskineri inngår også her. Grundig kjennskap til Nasjonale og Internasjonale forskrifter og regler.

Funksjon 2 Drift og vedlikehold av skipets elektriske systemer, skipets overvåkings- og alarmsystemer og Automatiske Styre og Reguleringssystemer. Kjennskap i å anvende relevante Nasjonale lover, Normer og Foreskrifter for elektriske anlegg.

Funksjon 3 Vedlikehold av skipets maskineri med tilhørende funksjoner. Praktiske øvelser i Maskinlaboratorium og Automasjonslaboratorium.

Funksjon 4 Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord. Funksjonen inneholder elementer som går på overvåking og kontroll av regelverkets krav. Tiltak for å ivareta sikkerheten til menneskeliv om bord og vern av det marine miljøet. I tillegg, å kunne organisere og lede mannskaper.

I tilegg til de 4 funksjonene inngår realfags- og allmennfagskompetanse.

LÆRINGSMÅL

Gjennom studiet vil du også oppnå:

faglig kompetanse innenfor fagområdet gjennom å kunne planlegge, lede og kontrollere egne samt mannskapers arbeidsoppgaver.

sosial kompetanse som innebærer samarbeid, ledelse samt være med å utvikle gode relasjoner og arbeidsforhold.

ferdigheter innenfor bruk av IKT, beregne, kalkulere, vurdere og analysere. Studenten må kunne begrunne sine valg og redegjøre for konsekvensen av disse valgene.

holdninger som bevisstgjøres og synliggjøres gjennom arbeid og relasjoner med kollegaer, ledelse og fagmiljøet.

Har du spørsmål du gjerne vil ha svar på, er det bare og ringe. Be om å få snakke med avdelingsleder maritim, eller studieleder Maskinoffiser.

 

Itslearning logo